AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie

                                        Dalen en Hoogeveen, Drenthe

Consult

Om te bepalen of er een indicatie is voor bekkenfysiotherapeutische behandeling, kan de patiënt gebruik maken van het fysiotherapeutisch consult. Na een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek ontvangt de verwijzer een schriftelijk verslag met onderzoeksresultaten. De beslissing over het verdere beleid ligt bij de arts.

Direct toegangelijk

Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft een patiënt in principe geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering zoals bij een chronisch klacht of urineverlies is wel een verwijsbrief nodig. Op de website www.defysiotherapeut.com staan geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.
Komt een patiënt naar de bekkenfysiotherapeut zonder tussenkomst van huisarts of specialist, dan doet de bekkenfysiotherapeut eerst een screening. Als de patiënt op de goede plek is, dan volgen
intake en behandeling. Uw fysiotherapeut kan u alsnog  vragen om uw klacht eerst te bespreken met een arts.

Patiënten die eerst naar de huisarts of specialist gaan, kunnen daar verwezen worden naar de bekkenfysiotherapeut. In dat geval is wel een verwijsbriefje nodig.