AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie

                                        Dalen en Hoogeveen, Drenthe

Klachtenregeling

AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie hanteert een interne klachtenregeling. Ik doe er alles aan om de behandeling zo prettig en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch klachten hebben over uw behandeling of over de praktijk dan kunt u deze persoonlijk melden bij A. Nieuwint of uw klachten schriftelijk uiten. Ik ga dan graag het gesprek met u aan en zal er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Mocht we er samen niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld.